Your address will show here +12 34 56 78

@pekkasauri Olen todella vaikuttunut tästä kolumnista.
Älypuhelinten myötä meistä kaikista on tullut potentiaalisia medioita hyvin lyhyen aikaikkunan puitteissa.
Tämä kehitys on kova haaste kasvatukselle. Lähtien kodeista ja varhaiskasvatuksesta sekä jatkuen seuraaville tasoille! #viestintä

@niinisto @pekkasauri Juuri näin. Tässä kolumnissa yhdistyvät puhuttelevalla tavalla teeman valinta, sisältö ja ilmaisu.
Kannattaa lukea - jopa useamman kerran. #hyvätahto

Kestävä kehitys

On aika uudistaa käsityksemme kiertotaloudesta

22.12.2020

On aika uudistaa käsityksemme kiertotaloudesta. Kiertotalous on käsitteenä ja sisällöltään vielä vakiintumaton.  Kiertotalousajattelu ei ole osa suoma...

Yleinen

Tulevaisuuskuva on osa strategiaprosessin ydintä: Case ruokajärjestelmä

8.7.2020

Toimintaympäristömme kompleksisuus syvenee vauhdilla. Arvaamattomuus on vahvasti läsnä. Muutos, jonka kohtaamme, ei ole lineaarist...

Yleinen

Suomen muodonmuutos – aikaa 15 vuotta

15.5.2020

Olen syntynyt vuonna 1955 Suomeen, joka oli jotakuinkin hiilineutraali ja pääosin tasapainossa ympäröivän luonnon kanssa. T&a...

Ajankohtaista
Maataloutemme yrittäjätulo on trendinomaisesti laskenut käytännössä koko sen ajan mitä Suomi on ollut EU:n jäsen. Pääministeri Sipilän asettamana selvityshenkilönä, minun odotetaan esittävän ehdotuksia, joilla tätä yrittäjätuloa voitaisiin kasvattaa 500 miljoonalla eurolla. On selvää, että hienosäädöllä näin pitkäaikainen kehitystrendi ei käänny. Esittelin ehdotuksen helmikuussa 2019.
Ota yhteyttä
  • Text Hover