Your address will show here +12 34 56 78

Unable to load Tweets

Yleinen

Kriisiytymiseen johtaneita ajatusmalleja on voitava muuttaa

14.3.2023

 Suomi kohtaa aikamme suurimmat globaalit ongelmat, luonnonvarojen ylikulutuksen aiheuttaman ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden hupene...

ruuantuotanto

Tunnetta peliin, niin tunnettuus kasvaa

29.5.2022

Suomi tunnetaan maailmalla korkeasta teknologiasta ja siihen liittyvästä osaamisesta. Suomea ei sen sijaan tunneta maailmalla ruokamaana. Voitaisiinko...

Kestävä kehitys

On aika uudistaa käsityksemme kiertotaloudesta

22.12.2020

On aika uudistaa käsityksemme kiertotaloudesta. Kiertotalous on käsitteenä ja sisällöltään vielä vakiintumaton.  Kiertotalousajattelu ei ole osa suoma...

Ajankohtaista
Maataloutemme yrittäjätulo on trendinomaisesti laskenut käytännössä koko sen ajan mitä Suomi on ollut EU:n jäsen. Pääministeri Sipilän asettamana selvityshenkilönä, minun odotetaan esittävän ehdotuksia, joilla tätä yrittäjätuloa voitaisiin kasvattaa 500 miljoonalla eurolla. On selvää, että hienosäädöllä näin pitkäaikainen kehitystrendi ei käänny. Esittelin ehdotuksen helmikuussa 2019.
Ota yhteyttä
  • Text Hover