Your address will show here +12 34 56 78

@MikaLintila Oikealla asialla olet! Sähkön kysynnän merkittävään kasvuun on valmistauduttava. On teollisuuden ohella myös kuluttajien etu! #hinta

Kierrätyskuidun ympärille rakentuva liiketoiminta on erinomainen esimerkki laajemmasta teollisuutemme tulevaisuuskuvasta
- #kiertotalous taustalla
-päätöksentekoa ohjaa vastuullisuus, uudistuva sääntely ja viime kädessä asiakkaiden suunnalta tuleva paine

Pääkirjoitus | Tekstiileistä voi syntyä teollisuuden uusi tukijalka

Suomi on kierrätyskuidun kärkimaita. Kun EU:n tekstiilistrategia pakottaa vaatevalmistajat kiertotalouteen, suomalaishankkeilla on hyvät edellytyks...

www.hs.fi

@ReijoKarhinen @kurvisentwiit Hyvin kiteytetty! Pyörää ei kannata keksiä uudestaan, mutta vanhaan ei saa takertua. Uusia tapoja, erikoistumista, yhteistyötä, rohkeutta ja uskallusta. Niillä pääsee jo pitkälle, kuten moni on tehnytkin. Sama pätee koko🇫🇮 #ruokaketju’un. 👍🏻

ruuantuotanto

Tunnetta peliin, niin tunnettuus kasvaa

29.5.2022

Suomi tunnetaan maailmalla korkeasta teknologiasta ja siihen liittyvästä osaamisesta. Suomea ei sen sijaan tunneta maailmalla ruokamaana. Voitaisiinko...

Kestävä kehitys

On aika uudistaa käsityksemme kiertotaloudesta

22.12.2020

On aika uudistaa käsityksemme kiertotaloudesta. Kiertotalous on käsitteenä ja sisällöltään vielä vakiintumaton.  Kiertotalousajattelu ei ole osa suoma...

Yleinen

Tulevaisuuskuva on osa strategiaprosessin ydintä: Case ruokajärjestelmä

8.7.2020

Toimintaympäristömme kompleksisuus syvenee vauhdilla. Arvaamattomuus on vahvasti läsnä. Muutos, jonka kohtaamme, ei ole lineaarist...

Ajankohtaista
Maataloutemme yrittäjätulo on trendinomaisesti laskenut käytännössä koko sen ajan mitä Suomi on ollut EU:n jäsen. Pääministeri Sipilän asettamana selvityshenkilönä, minun odotetaan esittävän ehdotuksia, joilla tätä yrittäjätuloa voitaisiin kasvattaa 500 miljoonalla eurolla. On selvää, että hienosäädöllä näin pitkäaikainen kehitystrendi ei käänny. Esittelin ehdotuksen helmikuussa 2019.
Ota yhteyttä
  • Text Hover